Cookies & Privacy

Privacyverklaring


Ladyland verwerkt persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@ladyland.be.

Verwerkingsdoeleinden


Ladyland verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden


Ladyland bewaart de klantengegevens zelf. Indien nodig deelt Ladyland de persoonsgegevens van de klant met andere vennootschappen waarmee Ladyland samenwerkt (bpost/DPD/postnl voor verzending, …). Ladyland garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Ladyland bewaart de persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren of verwijderen. Bovendien, heeft de klant het recht om een (elektronische) kopie van zijn persoonsgegevens op te vragen.
Hiervoor kan de klant een e-mail sturen naar: info@ladyland.be

 

Direct marketing


De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies


Cookies zijn tekstbestanden die een website automatisch aanmaakt tijdens je bezoek en opslaat in je browser. Ze onthouden je voorkeuren voor een volgend bezoek. Er zijn ook cookies die anoniem bijhouden hoe jij op onze website surft.
Als je wenst kan je cookies verwijderen. Ga hiervoor naar de help-functie van je browser.

Adresgegevens


Ladyland, Dorpsstraat 32, 3500 Hasselt, Belgium